Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk?

Dato:
22. august 2022 10.00 - 23. august 2022 15.15
Sted:
Scandic Park Sandefjord
Arrangør:
KoRus Sør, NAPHA, RVTS, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere, sykehuspersonell, leger, legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste og NAV

En konferanse om alkohol, bruk, skader, kartlegging og helsegevinst ved tidlig intervensjon.

Publisert 19.05.2022

Vi vet i dag at alkoholbruk er en medvirkende faktor til innleggelse under hver fjerde sykehusbehandling. I tillegg er alkoholbruk og misbruk et stadig økende problem for ulike primærhelsetjenester ute i kommunene. Imidlertid opplever mange i tjenestene det som utfordrende å tematisere "vanlig" bruk og misbruk uten å moralisere eller snakke om avhengighet.

Gjennom denne konferansen over to dager, vil vi belyse: Når og hvordan bør vi snakke med pasienter og brukere, på sykehus og i kommunen, om alkoholbruk?

Det vil bli innlegg fra ulike sykehus og fastleger som har erfaringer med tematikken. Ulike verktøy for tidlig intervensjon og kartlegging vil bli presentert, og det vil være et fokus på den økende gruppen eldre som får somatiske helseutfordringer på grunn av "vanlig" bruk.

Formålet med konferansen er å fremme økt bruk av kartleggingsverktøy og helsegevinst for brukere og pårørende gjennom tidlig intervensjon, og økt kompetanse om sammenhengen mellom somatisk sykdom og alkohol.

For påmelding, program og ytterligere informasjon, se KoRus sør sine hjemmesider:

Når og hvordan bør vi snakke med brukere og pasienter om alkoholbruk? | KoRus – Sør (korus-sor.no)

 

Dato:
22. august 2022 10.00 - 23. august 2022 15.15
Sted:
Scandic Park Sandefjord
Arrangør:
KoRus Sør, NAPHA, RVTS, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere, sykehuspersonell, leger, legevakt, sykehjem, hjemmetjeneste og NAV