Når går bussen?

Dato:
19. august 2022 12.30 - 14.00
Sted:
Clarion Tyholmen hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Barn, ungdom og voksne

- en debatt om betydningen av et godt kollektivtilbud for barn og unge.

Publisert 30.06.2022

Statsforvalterens ungdomsråd, Ungdommens fylkesting, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder har gått sammen om å arrangere en debatt under Arendaluka om betydningen av et godt kollektivtilbud for barn og unge. De mener et godt kollektivtilbud er en viktig del av det å bedre levekår på Agder. Det vil bli presentert noen utfordringer som ungdom på Agder ser, hva som skjer på plansiden knyttet til dette og ideer for gode løsnigner. Se vedlagt program i meny til høyre.

Ingen påmelding

Dato:
19. august 2022 12.30 - 14.00
Sted:
Clarion Tyholmen hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Barn, ungdom og voksne