Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Dato:
15. juni 2022 10.00 - 16. juni 2022 14.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
NAV-ansatte om arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning, samt nyansatte spesialister
Påmeldingsfrist:
8. juni 2022 00.00

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven §17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.

Publisert 06.05.2022

NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV-kontorene for å sikre best mulig kvalitet på tjenesten.

Kurset er for deg som er ansatt i NAV og som arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning og for nyansatte som arbeider som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret. Det anbefales forkunnskap tilsvarende grunnkurs i økonomisk rådgivning for deltagelse på videregående kurs i økonomisk rådgivning.

Etter endt kurs skal du ha fått kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer.

Kurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder.

Vi har begrenset antall plasser til kurset, og tar forbehold om retten til å foreta prioriteringer eller be kommunene gjøre prioriteringer ved overtegning. Det er ingen egenandel for deltagelse på kurset, vi dekker overnattig og måltider. Reiseutgifter til og fra hotellet må dekkes av den enkelte.

Påmelding er bindende. Ved avmelding/manglende oppmøte faktureres den enkeltes kontor med kr 2000,-.

Påmeldingsfrist: 8.juni 2022

Påmeldingsskjema legges ut i uke 19

Påmelding til videregående kurs i økonomisk rådgivning:

Overnatting 15-16.juni
Ønsker å delta på middag 15.juni
Dato:
15. juni 2022 10.00 - 16. juni 2022 14.30
Sted:
Dyreparken Hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
NAV-ansatte om arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning, samt nyansatte spesialister
Påmeldingsfrist:
8. juni 2022 00.00