Grunnkurs - økonomisk rådgivning

Dato:
9. mai 2022 - 10. mai 2022
Sted:
Dyreparken Hotel Kristiansand
Arrangør:
Helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav Agder

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

Publisert 11.02.2022

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende kunnskap om tjenesten.

Mange kan ha økonomiske problemer selv om de ikke gir uttrykk for det. Derfor er det viktig å ha kunnskap dersom det avdekkes slike problemer. Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV-kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. 

Personer som henvender seg til Nav-kontoret skal kunne få bistand med generell råd og veiledning, samt å kunne bli videreformidlet til en spesialist innen økonomisk rådgivning dersom behovet tilsier det.

Målet er at alle som har gjennomført dette kurset skal kunne gi økonomisk rådgivning på et generelt nivå (det vil si nivå 1 til nivå 2). 

Forkunnskap

 • Kjennskap til fordypningsmodul «Råd og veiledning av brukere med økonomiske problemer» (se vedlegg)

Kurset er for deg som:

 • Er ansatt i NAV-kontoret og har brukerkontakt uavhengig av statlig eller kommunal ansettelse
 • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgivning i NAV-kontoret (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver)
 • Er leder for spesialist
 • Har vedtaksmyndighet på området økonomisk rådgivning

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

 • Når bruker skal få tjenesten økonomisk rådgivning
 • Økt bevissthet om rollen som økonomisk rådgiver
 • Kunnskap om de ulike nivå for rådgivningen
 • Kunnskap om hvordan hjelpe brukeren med personlig økonomi
 • Kjennskap til helhetlig løsning av brukerens gjeldssituasjon
 • Bistå i henvendelser til Namsmannen om utleggstrekk og utleggspant
 • Kjennskap til pengekrav, mislighold og foreldelse

Tema under kursdagene

Retten og innholdet i tjenesten økonomisk rådgivning, Personlig økonomi, Kreditors sikring av kravet, Økonomisk rådgiving – roller, Dekningsloven, Foreldelse, Helhetlig løsning av gjelden. Det er avsatt tid til gruppediskusjoner og spørsmål.

Foredragsholder på kurset: 

Joo Luraas og Hallvard Øren, Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Frist for påmelding er fredag 22. april klokken 12.00Det er ingen egenandel for deltagelse på kurset. Påmeldingen er bindende, men vi godtar navnebytte frem til og med fredag 22. april.

Det er begrenset med plasser og vi forbeholder oss retten til å gjøre prioriteringer ved stor pågang.

Har du praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen eller er usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmålet til kurset ta kontakt med Knut Kleven. Kontaktinfo i høyremenyen.

Statsforvalteren tilbyr tre ulike kurs for tjenesten økonomisk råd og veiledning.

 • Basiskurs, målgruppe er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 0 til 1, avdekke og forebygge økonomiske problemer og daglig økonomi
 • Grunnkurs, anbefales alle ansatte i Nav-kontoret (både statlige og kommunalt ansatte) særskilt de som har brukerkontakt, og nye spesialister innen økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver). Kurset skal gi kunnskap tilsvarende nivå 1 til 2, grunnleggende ferdigheter rundt personlig økonomi og gjeldsproblematikk
 • Videregåendekurs, er ment for ansatte i Nav-kontoret som arbeider som spesialist (økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver) etter sosialtjenesteloven, er ny som spesialist eller har hovedansvaret for dette fagfeltet. Kurset gir kunnskap som dekker nivå 2 til 3, grunnleggende hverdagsøkonomi til komplisert gjeldsproblematikk.

Endelig program legges ut senere, med forbehold om endringer.

Påmeldingsskjema

Dato:
9. mai 2022 - 10. mai 2022
Sted:
Dyreparken Hotel Kristiansand
Arrangør:
Helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere i Nav og ansatte i tjenester som samhandler med Nav Agder