Boligsosial konferanse 2022              "Alle trenger et trygt hjem"

Dato:
2. mai 2022 11.30 - 3. mai 2022 14.00
Sted:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Arrangør:
Husbanken, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som jobber med boligsosialt arbeid, planarbeid, barnevern, flyktninger, frivillige og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
6. april 2022 00.00

I samarbeid med Husbanken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark inviterer vi til boligsosial konferanse i Langesund 2.-3. mai 2022.

Publisert 08.02.2022

Målet med konferansen er at deltakerne skal få ny kunnskap og utveksle erfaringer med andre om hvordan bidra til å hjelpe ulike målgrupper til et trygt hjem.

Konferansen er gratis for deltakerne. 

Årets tema er den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk "Alle trenger et trygt hjem". Strategien har fire prioriterte innsatsområder:

  • ingen skal være bostedsløse
  • barn og unge skal ha gode boforhold
  • personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor
  • aldersvennlige boliger til eldre

Påmeldingsfrist er 6. april 2022. Program og påmelding, se Husbankens nettside  

Dato:
2. mai 2022 11.30 - 3. mai 2022 14.00
Sted:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Arrangør:
Husbanken, Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som jobber med boligsosialt arbeid, planarbeid, barnevern, flyktninger, frivillige og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
6. april 2022 00.00