Kristiansandskonferansen 2022

Dato:
21. april 2022 08.30 - 15.10
Sted:
KILDEN, Kristiansand
Arrangør:
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Statsforvalteren i Agder, Kristiansand kommune
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet.

Hvordan covid-19-pandemien har rammet oss, er tema for den niende utgaven av Kristiansandskonferansen.

Publisert 23.02.2022

«Kristiansandskonferansen» skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Det er initiativtakernes erfaring at det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan bli enda bedre enn det er i dag. Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

Norge og Agder har stått i pandemiens tegn de siste to årene. Dette ønsker vi å sette søkelyset på, og årets konferanse gjennomføres under tittelen «Når et lite virus truer et helt samfunn – hvordan traff pandemien oss?». Vi ønsker å sette fokus på hvordan forskjellige aktører har blitt påvirket av pandemien uten å fokusere på harde fakta og tall. Programmet finner du i høyre spalte.

Konferanseavgift er kr. 450.

Konferansen er gratis for studenter. Frivillige i beredskapsorganisasjoner og Sivilforsvarets tjenestepliktige i uniform betaler halv pris, kr. 225. Disse skriver «Student + utdanningsinstitusjon», «Frivillig + organisasjon» eller «Tjenestepliktig Sivilforsvaret + avdeling» i feltet for fakturaadresse. Deltakere som er ansatte i frivillige beredskapsorganisasjoner faktureres for full konferanseavgift.

Påmeldingsfrist: Mandag 4. april 2022 kl. 1500

Meld deg på her: 

Dato:
21. april 2022 08.30 - 15.10
Sted:
KILDEN, Kristiansand
Arrangør:
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Statsforvalteren i Agder, Kristiansand kommune
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet.