Digital konferanse om helhet og sammenheng i kompetansetiltak

Dato:
21. april 2022 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Kommunale ledere for oppvekst, rådmenn og lokale politikere, ledere i barnehager, SFO, skoler, barnevern, helsetjenesten og PP-tjenesten. Konferansen er også relevant for UH, Statped og relevante kompetansesentre og aktuelle arbeidsgiver- arbeidstakerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
20. april 2022 00.00

Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til digital konferanse om helhet og sammenheng i statlige kompetansetiltak med særlig vekt på barnevernsreformen og kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, 21. april, klokken 10:00-14:00. 

Publisert 23.03.2022

Meld deg på konferansen her. Påmeldingsfrist 20. april.

Både barnevernsreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis skal bidra til

  • forebyggende innsats
  • helhetlig støtte til barn, unge og deres familier
  • inkludering og tilrettelegging for å motvirke utenforskap

Konferansen skal bidra til en felles forståelse av helhet og sammenheng i de statlige kompetansesatsingene for å bedre tilbudet til barn, unge og deres familier. Vi ønsker å inspirere og motivere til samarbeid lokalt om utvikling, organisering og gjennomføring av kompetansetiltak på tvers av sektorene.

 

Dato:
21. april 2022 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Kommunale ledere for oppvekst, rådmenn og lokale politikere, ledere i barnehager, SFO, skoler, barnevern, helsetjenesten og PP-tjenesten. Konferansen er også relevant for UH, Statped og relevante kompetansesentre og aktuelle arbeidsgiver- arbeidstakerorganisasjoner.
Påmeldingsfrist:
20. april 2022 00.00