Samarbeid om velferdsteknologi Agder - konferanse 2022

Dato:
24. mars 2022 09.00 - 25. mars 2022 16.00
Sted:
Grimstad kulturhus
Arrangør:
USHT Agder øst og vest, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder ved senter for e-helse, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse og velferdsteknologi Agder
Målgruppe:
Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene. Dag to av konferansen retter seg spesielt mot ansatte i operative tjenester og inkluderer også oppstartsseminar for Velferdsteknologiens ABC.
Publisert 09.02.2022

Tverrfaglig konferanse med fokus på ledelse i endring, innovasjon, erfaringsdeling og faglig påfyll.

Konferansen arrangeres ved Grimstad kulturhus med mulighet for å delta digitalt

I4Helse har ansvar for utstilling i konferanselokalet fra ulike leverandører

Konferansen er arena for erfaringsdeling mellom kommuner på Agder, samt nasjonalt, hvor aktuelle foredrag og pågående regionale og nasjonale prosjekter innen e-helse og velferdsteknologi blir representert

Lenke til påmeldingsskjema ligger til høyre. 

Dato:
24. mars 2022 09.00 - 25. mars 2022 16.00
Sted:
Grimstad kulturhus
Arrangør:
USHT Agder øst og vest, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder ved senter for e-helse, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse og velferdsteknologi Agder
Målgruppe:
Ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører, samt andre som jobber med eller er involvert i tjenesteinnovasjon og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene. Dag to av konferansen retter seg spesielt mot ansatte i operative tjenester og inkluderer også oppstartsseminar for Velferdsteknologiens ABC.