Nasjonal nettverkssamling for Inn på tunet-medarbeidere

Dato:
31. mars 2022 10.30 - 1. april 2022 14.00
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Offentlig ansatte som arbeider med Inn på tunet, hovedsaklig hos statsforvalterne.

For offentlig ansatte som arbeider med Inn på tunet, hovedsaklig hos statsforvalterne – Kristiansand 31. mars–1. april.

Publisert 28.01.2022

Vi inviterer til den årlige samlingen for Inn på tunet-medarbeidere hos statsforvalterne og andre som jobber med Inn på tunet for det offentlige.

Vi samles fysisk til faglig oppdatering og inspirasjon, gjensidig orientering og samordning av vegen videre.

Utgangspunkt for samlingen blir Dyreparken hotell i Kristiansand. Her vil det meste av samlingen bli, måltider og overnatting.

Kartlenke

Program for samlingen

Torsdag 31. mars

10.30  Ankomst, kaffe og kake

11.00  Velkommen!

  • til samlingen v/Ole Magne Omdal (møteleder)
  • til Agder v/statsforvalter Gina Lund

11.20  Nytt «fra oven»

  • LMD: Status og forventninger + Urbant landbruk – nye muligheter? v/ Grete Gausemel (digitalt)
  • Stiftelsen Norsk Mat: Status godkjenningsordningen v/Tom Roterud
  • LDIR: Landbruksdirektoratets IPT-arbeid v/Ann-Kathrin Billing
  • Innovasjon Norge: Muligheter for økonomisk støtte, og interessen fra IPT-tilbydere v/Kjell Bruvoll

12.45  Lansering av ny håndbok rus og psykiatri v/ Mads Opsahl
Direktesending på Teams og i Facebook-arrangement

13.00  Lunsj på hotellet

14.00  Bedriftsbesøk i Høvåg – skyss til Levende gård AS

Tilbake på hotellet:

16.30  Status og presentasjon fra embetene

17.30  Internt møte for medarbeiderne hos SF v/Hege Lunde Aae

19.00  Middag

Fredag 1. april

08.30 Tilpasset opplæring på gård – forskningsresultater v/Siv Merete Kjenes Arnesen, NORCE

09.20  Samarbeid

  • Samarbeid internt og eksternt hos SF Agder v/ Unni Svagård, Elise-Marie Kringen (utdanning) og Heidi Vige (helse)
  • Slik gjør vi det i Kvinesdal v/ordfører Per Sverre Kvinlog
  • Presentasjon av de to IPT-nettverkene på Agder

11.10  Andelslandbruk – også skolehage og IPT? v/Cheryl Macdonald

11.30  Skyss til Jegersberg gård – omvisning og lunsj

14.00  Avslutning og vel hjem.  

Påmelding innen 15. mars

Ved påmelding bekrefter du opphold på hotell med full pensjon, transpost og kaffe på utflukten til Levende gård samt transport og lunsj på Jegersberg gård. Totalt ca. kr 2900. Hver enkelt vil bli fakturert utgifter i etterkant. Prisen blir litt avhengig av antall deltakere.

Dato:
31. mars 2022 10.30 - 1. april 2022 14.00
Sted:
Dyreparken hotell, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Offentlig ansatte som arbeider med Inn på tunet, hovedsaklig hos statsforvalterne.

Dokumenter