Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene

Dato:
9. februar 2022 19.00 - 21.00
Sted:
TEAMS
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte - barn med rett til samisk opplæring utenfor samiske forvaltningsområder
Påmeldingsfrist:
7. februar 2022 00.00

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om lovfestede rettigheter for samiske barn.

 
Publisert 10.01.2022

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelagtilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om den lovfestede retten til samisk språk og kultur. Vi ser på læreplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samisk opplæring.

Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Påmelding innen 7. februar 2022

Gå til program og påmelding

Dato:
9. februar 2022 19.00 - 21.00
Sted:
TEAMS
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte - barn med rett til samisk opplæring utenfor samiske forvaltningsområder
Påmeldingsfrist:
7. februar 2022 00.00

Kontaktpersoner