Statsforvalteren i Agder inviterer til fagdag med Matematikksenteret om eksamen i matematikk 26. januar

Dato:
26. januar 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Målgruppen for fagdagen er lærere i matematikk på ungdomstrinnet.
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 00.00

Overordnet tema for dagene er læreplanforståelse og eksamen

Publisert 21.12.2021

Tidsrammen for fagdagene er i utgangspunktet 09.00–15.00.

Overordnet tema for dagene er læreplanforståelse og eksamen, og innholdet vil bli delt i tre hovedbolker:

  • Læreplanforståelse og konstrukt for eksamen i matematikk (kompetansebegrep, kjerneelementer, kompetansemål ….)
  • Ny eksamen i matematikk (bakgrunn for endringen, utviklingsprosessen, oppgavetyper …)
  • Vurdering av autentiske elevbesvarelser

 

Vi vil veksle mellom forelesning, individuelt arbeid og gruppe- og plenumsdiskusjoner. Ved gruppearbeid vil dere bli delt i digitale grupperom, og da er det viktig at alle deltakere har hver sin pc eller lignende. Vi ønsker ikke at flere sitter samlet rundt samme digitale enhet. Gruppeinndelingen vil være tilfeldig, og det betyr at det ikke vil bli satt opp egne grupper med kolleger fra samme skole. Vi ønsker som nevnt i beskrivelsen av samlingen at én innlogging er én deltaker.

 

Frist for påmelding er 21. januar.

For å gi flest mulig lærere mulighet til å delta, blir fagdagene gjennomført digitalt (Zoom).

Maks antall deltakere for fagdagen er satt til 200 personer. Hver deltaker må ha mulighet til å logge inn på zoom med egen digital enhet.

Zoom-lenke til fagdagen vil bli tilsendt påmeldt e på e-post

 

Påmelding til fagdag med Matematikksenteret om eksamen i matematikk 26. januar

Dato:
26. januar 2022 00.00 - 23.59
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Målgruppen for fagdagen er lærere i matematikk på ungdomstrinnet.
Påmeldingsfrist:
21. januar 2022 00.00

Kontaktpersoner