Handlingsplanfestivalen 2021.

Dato:
10. november 2021 - 11. november 2021
Sted:
Farris bad
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, RVTS sør, Statsforvalteren i Vestfold og Telmark, RBUP og KoRUS Sør
Målgruppe:
Målgruppen er primært ansatte i kommunene med leder- eller beslutningsmyndighet, samt andre med særlig ansvar i fagfeltet. Vi ønsker alle kommuner representert, og må derfor begrense antall deltaker fra hver kommune.

Hvordan bruke kunnskap til å skape helhetlige planer?

Sammen med kompetansesentrene RVTS, RBUP, Korus Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, inviterer Statsforvalteren i Agder til ny samling der tema er kommunens arbeid med psykisk helse, vold og rus, med særlig fokus på barn og unge.

Publisert 10.06.2021

Vi ønsker velkommen til en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Hvordan gjøre handlingsplaner og anbefalinger til gode tjenester for innbyggerne i kommunene? Vi ønsker at disse dagene skal bidra til nettopp det, gjennom gode faglige foredrag, kreative ideer, langsiktige visjoner, konkrete eksempler og kulturelle innslag. Pandemien er et viktig bakteppe for festivalen dette året. Ved å samles over to dager, håper vi også å kunne bidra til nettverksbygging og samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Formålet:
Bidra til inspirasjon i det viktige og vanskelige arbeidet med å sette handlingsplaner ut i livet.

Dagene vil blant annet inneholde presentasjon av aktuelle handlingsplaner og konkrete eksempler fra kommuner som har satt planene ut i livet.

De nye handlingsplanene som gjelder vold i nære relasjoner og selvmords- forebygging blir spesielt vektlagt, sammen med fokus på lærdommer fra pandemi- tiden. I tillegg blir det fortellinger fra virkeligheten gjennom foredrag og kulturelle innslag. Programmet vil ha et livsløpsperspektiv, men med et særlig fokus barn og unge.

Vi håper alle kommunene har anledning til å delta. Det er begrenset antall plasser, og vi oppfordrer til å melde seg på allerede nå.

Påmedling og mer informasjon – se vedlegg.

 

Velkommen!

Dato:
10. november 2021 - 11. november 2021
Sted:
Farris bad
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, RVTS sør, Statsforvalteren i Vestfold og Telmark, RBUP og KoRUS Sør
Målgruppe:
Målgruppen er primært ansatte i kommunene med leder- eller beslutningsmyndighet, samt andre med særlig ansvar i fagfeltet. Vi ønsker alle kommuner representert, og må derfor begrense antall deltaker fra hver kommune.