Kurs i motiverende intervju

Dato:
20. oktober 2021 09.30 - 10. november 2021 15.30
Sted:
Scandic Bystranda, Kristiansand
Arrangør:
Kompetansesnter Rus- Sør,  Statsforvalteren i Telemark og Vestfold, og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer i Telemark og Vestfold.

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring

Publisert 08.09.2021

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

Kurset vil veksle mellom forelesninger, illustrasjoner/demonstrasjoner/filmeksempler og praktiske øvelser. En legger opp til en fleksibel stil hvor det vil bli rom for diskusjoner og refleksjon underveis.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kompetansesnter Rus- Sør,  Statsforvalteren i Telemark og Vestfold, og Statsforvalteren i Agder.

Kurset er gratis, det avholdes 20.-21. oktober og 10. november og påmeldingsfrist er 20.september. 

Lenke til påmelding og informasjon: 

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/motiverende-intervju-mi-agder-4/ 

Dato:
20. oktober 2021 09.30 - 10. november 2021 15.30
Sted:
Scandic Bystranda, Kristiansand
Arrangør:
Kompetansesnter Rus- Sør,  Statsforvalteren i Telemark og Vestfold, og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner inkludert NAV og spesialisthelsetjenesten som har kompetanse innenfor rus- og psykisk helsefeltet og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer i Telemark og Vestfold.

Kontaktpersoner