Ungdomskraft!

Dato:
20. august 2021 08.30 - 11.00
Sted:
Tyholmen hotell og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunale/private tjenester som arbeider med barn og unge - innen oppvekst, helse, NAV og barnevern. Og andre interesserte fra frivillige og ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.

Et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema blir om ungdommens ressurser

Publisert 20.05.2021

Påmelding og program vil bli lagt ut i løpet av starten av juni.

Frokostseminaret vil bli arrangert på Tyholmen hotell og på den digitale plattform Teams (det vil sannsynligvis bli mulig for fysisk tilstedeværelse for et visst antall deltakere).

Hold av dagen!

 

Dato:
20. august 2021 08.30 - 11.00
Sted:
Tyholmen hotell og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunale/private tjenester som arbeider med barn og unge - innen oppvekst, helse, NAV og barnevern. Og andre interesserte fra frivillige og ideelle organisasjoner og spesialisthelsetjenesten.