Oppvekstmøte 4. mai Barnevernsreformen  (Digitalt møte på Teams)

Dato:
4. mai 2021 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møte på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Sentrale politikere i kommunene, kommunedirektører, kommunalsjefer, ledere og rådgivere i barnevern,barnehage og skole. Ledere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Barnevernsreformen iverksettes i kommunene januar 2022. Dette er en reform der samhandling utover barnevernstjenesten er en viktig forutsetning for å lykkes.

 
Publisert 21.04.2021

 

Ved å drive godt forebyggende arbeid på helsestasjon, skolehelsetjeneste, forebyggende arbeid i barnehage og skole, samt styrke samarbeidet med kommunes øvrige støtteapparat, skal det enkelte barn få bedre hjelp til riktig tid. Reformen treffer derfor de fleste ansatte som jobber
med helse og oppvekst i kommunen. Barnevernsreformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren, kommunale tjenester og nivåer.

Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.


Målgruppen for dette møtet er:

Sentrale politikere i kommunene, kommunedirektører, kommunalsjefer, ledere og rådgivere i barnevern,barnehage og skole. Ledere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Andre ressurspersoner.
Påmeldingen gjelder mottakere av denne møteinnkallingen. Den kan videresendes til andre dere ønsker skal være med på møtet. 

 

Spørsmål kan rettes til Statsforvalteren i Agder v/Utdanningsdirektør Tore K. Haus fmavtkh@fylkesmannen.no eller Fagleder Barnevern Torhild Tallaksen fmavtta@statsforvalteren.no

 

Program:
Hilsen v/ Statsforvalteren i Agder, Stein A. Ytterdahl

Innledning v/ Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen i BFD

Oppvekstreform for framtidens barnevern - nye forventninger og nye
muligheter
v/ Mari Trommald

Barnevernreformen - en oppvekstreform. Hva betyr det for kommunene?
Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør Helse og velferd KS
Trond Kalhagen, fungerende direktør Kultur og utdanning, KS

Barnevernsreformen i Agder.
Reformen har fått mange navn – oppvekstreform, samhandlingsreform, «laget
rundt barnet» v/Mette Madsen

Perspektiver på reformen v/ Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og
Utdanningsdirektør Tore K. Haus

 

Spørsmål til kommunene i forkant:
1. Hvilke konsekvenser får Barnevernsreformen for barnevernet i
kommunen?
2. Hvilke konsekvenser får Barnevernsreformen for skole, barnehage og
helsetjenester?
3. Hvilke økonomiske konsekvenser får Barnevernsreformen i vår
kommune?

Dato:
4. mai 2021 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt møte på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Sentrale politikere i kommunene, kommunedirektører, kommunalsjefer, ledere og rådgivere i barnevern,barnehage og skole. Ledere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten.