Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Webinar - for ansatte i NAV kontor som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester

Legg til i egen kalender
Dato:
17. mars 2021 09.00 - 10.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV

Statsforvalteren arrangerer en webinar rekke med fokus på saksbehandling for ansatte i sosialtjenesten. Dette er det siste planlagte webinaret i rekken.

Publisert 10.02.2021

Vi har fått engasjert Advokat Leif Oscar Olsen til å gjennomføre en forelesningsrekke for oss. Olsen har bred erfaring innefor saksområdet, både som foreleser og fra sin advokatpraksis.

Webinarene er ment som faglig påfyll for ansatte som arbeider med saksbehandling etter sosialtjenesteloven. 

 

Denne gangen er tema:

Hva er en god klagebehandling:

  • Hvordan synliggjøre klagers anførsler
  • Synliggjøre avveininger før beslutning tas

Vi prøver oss denne gangen uten påmelding.

For å delta på webinaret, benytt følgende lenke:

 

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 125 479 889 3

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

 

Legg til i egen kalender
Dato:
17. mars 2021 09.00 - 10.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV