Froland kommune meldt ut av ROBEK

Froland kommune ble 21.juni meldt ut av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll).

Publisert 23.06.2023

Årsregnskapet for 2022 som ble vedtatt av Froland kommunestyre 15.juni viser at kommunen har klart å dekke inn alt underskudd fra tidligere år. Dette gjør at kommunen blir meldt ut av ROBEK.

Froland kommune ble meldt inn i ROBEK i juni 2021. Bakgrunnen for innmeldingen var at kommunens årsregnskap for 2020 viste at tidligere års merforbruk ikke ble dekket inn innen kommunelovens frister.

Om ROBEK

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse