Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

Hele Kunnskapsgrunnlaget med delrapporter og vedlegg, samt en kortversjon er tilgjengelig på lenken nedenfor.

ONSDAG 18.01.2023 16.59, SIST ENDRET 09.11.2023 12.55

Følg denne lenken til Kunnskapsgrunnlaget >