Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

Hele Kunnskapsgrunnlaget med delrapporter og vedlegg, samt en kortversjon er tilgjengelig på lenken nedenfor.

Publisert 18.01.2023

Følg denne lenken til Kunnskapsgrunnlaget >