Frist Uke Høring
desember 2021
17. des 50 Søknad om endring av tillatelse til utfylling i sjø
16. des 50 Søknad om tillatelse til mottak og behandling av betong- og asfaltmasser
01. des 48 Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Knudansheia
november 2021
10. nov 45 Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder
08. nov 45 Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder
september 2021
25. sep 38 Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg
23. sep 38 Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta
august 2021
31. aug 35 Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall
07. aug 31 Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Mandal øst - Mandal by
07. aug 31 Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Kristiansand vest - Mandal øst
Frist Høring
desember 2021
17. des Søknad om endring av tillatelse til utfylling i sjø
16. des Søknad om tillatelse til mottak og behandling av betong- og asfaltmasser
01. des Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Knudansheia
november 2021
10. nov Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder
08. nov Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder
september 2021
25. sep Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg
23. sep Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta
august 2021
31. aug Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall
07. aug Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Mandal øst - Mandal by
07. aug Høring: Søknad om utslippstillatelse E39 Kristiansand vest - Mandal øst