Menigheten Samfundet undersøkes nærmere

Statsforvalteren i Agder oppretter undersøkelsessak mot Menigheten Samfundet, og utsetter behandlingen av krav om statstilskudd inntil undersøkelsene er ferdigstilt.

Publisert 29.08.2023

Etter å ha mottatt henvendelser fra tidligere medlemmer og brev fra Barne- og familiedepartementet har Statsforvalteren besluttet å opprette undersøkelsessak mot Menigheten Samfundet.

Statsforvalteren mener opplysningene som kommer frem i artiklene og henvendelsene kan ha betydning for registrering av og statstilskudd til Menigheten Samfundet

Vi har sendt brev til trossamfunnet og informert om at vi utsetter behandling av krav om statstilskudd.

Brevet til Menigheten Samfundet finner du i høyre spalte.