Nytt e-læringskurs om CRPD

Hvorfor er CRPD viktig for deg som leder og ansatt i kommunen?

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Disse rettighetene er nedfelt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset er et verktøy for å øke likestillingen i kommunene.

Publisert 22.03.2024

Kurset er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organ. Kurset skal gi kommunene økt kunnskap om CRPD, og hvordan kommunene skal bruke konvensjonen, enten administrativt eller ute i tjenestene.

E-læringskurset gir en innføring i:

  • Hva konvensjonen er og hvorfor den er viktig
  • De grunnleggende prinsippene i CRPD
  • Hvordan bruke konvensjonen i praksis i egen arbeidshverdag

Kurset er relevant for alle ansatte i kommunene og i de kommunale tjenestene, enten du jobber med planarbeid, oppvekst og skole, byutvikling, barnevern, bibliotek eller helse- og omsorgstjenester. Det er også viktig at lederne i kommunen setter seg inn i CRPD.

Med økt kompetanse på CRPD, er alle ansatte i kommunene bedre rusta til å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Kurset er tilgjengelig på kursplattformen til Bufdir og på nettsiden KS-læring.