Retten til et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. Hvis du som elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, på skolefritidsordningen eller på leksehjelpsordningen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Statsforvalterens rolle er å vurdere om skolen har gjort det man med rimelighet kan forvente for å oppfylle aktivitetsplikten sin når de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Vi vurderer ikke alle skolens aktivitetsplikter i en enkeltsak. Vår myndighet er å avgjøre om skolen har oppfylt plikten til å rette opp sitasjonen med egnede tiltak og plikten til å lage en skriftlig plan når det er behov for tiltak. Målet med denne håndhevingsordningen er å hjelpe elever i den situasjonen de er i og ikke å kontrollere om skolen har etterlevd regelverket.

Si fra til rektor først
Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine si ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke situasjonen. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan vurdere om det er behov for å sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan hvis det er behov for å sette inn tiltak for å sikre at du kan få det trygt og godt på skolen. Tiltakene skal vise hvordan skolen planlegger å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om tiltakene i planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Melde sak til Statsforvalteren
Rektor må vært kjent med at du ikke opplever at skolemiljøet ditt er trygt og godt. Dette må ha vært tatt opp med rektor for mer enn fem arbeidsdager siden, slik at rektor har hatt anledning til å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme at skolen og de som eier skolen må sikre at situasjonen rettes opp.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke meldeknappen på denne siden. Vi anbefaler deg å logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

 

Siden oppdateres august 2024 etter ny opplæringslov.

Vis mer