Digital samling 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.

Statsforvalteren i samarbeid med Utdanningsdirektoratet minner om den digitale samlingen 28. oktober om eksamen etter LK20/LK20S.

Publisert 19.10.2022

 

Samlingene vil handle om endringene i eksamen etter ny læreplan med fokus på sensur.

Grunnskoleeksamen 2023 vil være den første ordinære eksamen i grunnskolen på fire år. Eksamen 2023 vil være etter ny læreplan, med ny eksamensform og på ny eksamensplattform.

Vi ber skoleeier formidle denne invitasjonen til alle ungdomsskoleenheter i kommunen og vektlegge viktigheten av at lærere får anledning til å delta.

 

Målgruppen for samlingen er lærere i grunnskolen som ønsker å være, vurderer å være eller er nysgjerrige på hva det innebærer å være sensor på eksamen LK20/LK20S. Det er også relevant som kompetanseheving for alle som jobber på ungdomstrinn i basisfagene.

Tidspunkt: Fredag 28. oktober klokken 10-15

Program for dagen:

10:00 – 10:10 Velkommen v/Statsforvalteren i Agder

10:10 – 12:00 Fellesdel v/Utdanningsdirektoratet

Klikk her for å delta i denne delen av møtet.

 • Endring i læreplan – læreplanforståelse (film)
 • Endring i forskrift og hva betyr endringene
 • Kompetansebegrepet
 • Forskjellen på kjennetegn på måloppnåelse og vurderingskriterier
 • Hva er nytt og hvordan har vi jobbet med eksamen de siste årene (reliabilitet)
 • Teknisk – viser hvordan det ser ut for sensor (film)

12.00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 15:00 Fagspesifikt – v/fagpersoner fra Agder

Klikk her for å delta i møtet om engelsk.

Klikk her for å delta i møtet om norsk.

Klikk her for å delta i møtet om matematikk.

 

De fagspesifikke møtene vil blant annet gjennomgå emner knyttet til eksamen om

 • Endringer
 • Vurderingsskjema
 • Vurderingskriterier
 • Vekting
 • Utprøvinger