BASIL 2021 – årsmelding fra barnehagen

Alle barnehager som er i drift 15. desember 2021 skal levere årsmeldingsskjema. Kommuner skal levere opplysninger i et eget skjema.

Publisert 23.11.2021

I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på registerdata i Brønnøysundregisterene og Nasjonalt barnehageregister.
Fra 18. november 2021 kan kommunen sjekke at alle barnehager ligger i BASIL. Kommunene bes være oppmerksom på barnehager som er lagt ned, er nyåpnet eller har skiftet eier. Dersom barnehager mangler i løsningen, må informasjon om dette sendes til basil@udir.no så raskt som mulig.

1. desember 2021åpner årsmeldingene i BASIL for barnehagene. Det kan være lurt at den i barnehagen som skal rapportere er tidlig ute med å logge seg inn. (UBAS passord utløper om de ikke har vært i bruk siste 12 mnd.)
uke 48skal barnehagene registre fravær og fraværsårsaker, som det skal rapporteres på i årsmeldingen i BASIL.

11. januar 2022 er frist for kommunene til å godkjent årsmeldingene for alle barnehagene og kommunenskjema. 

En PP-presentasjon med faglig veiledning for 2021  ligger  til høyre på denne siden.

Har dere spørsmål til årets rapportering? Barnehagene kontakter kommunen, kommunen kontakter Statsforvalteren.

Lykke til med årets data-innsamling!