Fritak for taushetsplikt

Ansatte i forvaltningen kan ha taushetsplikt om forhold som de får vite om i forbindelse med jobben sin. For å kunne vitne om slike forhold i en rettssak, eller forklare seg om slike forhold til politiet under etterforskningen av et straffbart forhold, må de derfor fritas fra taushetsplikten.

 

Publisert 25.11.2021

I lenken vedlagt ser dere hvordan dere skal gå frem når dere henvender dere til Statsforvalteren i forbindelse med fritak for taushetsplikten

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.