Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023 Gårdbrukere, samarbeidsgrupper, næringsutøvere bygdenæringer
Søknadsfrist Tittel
15. sep Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2023