Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. feb Tilskudd til klimatilpasning Kommuner og fylkeskommuner
01. mar Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2023 Kommuner og fylkeskommuner
Søknadsfrist Tittel
15. feb Tilskudd til klimatilpasning
01. mar Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2023