Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. sep Kommunalt rusarbeid Kommuner
20. okt Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak Vertskommuner for mottak
Søknadsfrist Tittel
15. sep Kommunalt rusarbeid
20. okt Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak