Tilskudd og erstatninger forvaltet av Statsforvalteren i Trøndelag.

På denne siden har vi samlet tilskudd og erstatninger som Statsforvalterens ulike fagavdelingene forvalter på vegne av direktorater og departementer.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående Elever som får opplæring i samisk som førstespråk (samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3). Elever som får opplæring på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for kunnskapsløftet Samisk
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024 Kommuner
01. sep Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barn og unge som søker opphold i Norge
Søknadsfrist Tittel
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående
01. jun Prosjektskjønn fornying og innovasjon 2024
01. sep Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge