Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner og eventuelt helseforetak
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23:59

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging, herunder FACT-ung team.

Publisert 13.02.2023

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Lenke til mer informasjon fra Helsedirektoratet om frister for rapportering og søknad.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner og eventuelt helseforetak
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23:59