Skjønnsmidler til vertskommuner for mottak

Søknadsfrist:
20. oktober 2022 23.59
Målgruppe:
Vertskommuner for mottak
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner som er vertskommuner for mottak

Stortinget har vedtatt å øke skjønnsrammen til vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen med 170 millioner kroner. Vertskommuner kan søke Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler  innen 20.oktober.

Publisert 16.06.2022

Mål med ordningen

Målet for ordningen er å kompensere vertskommuner som har vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet eller andre tilskuddsordninger.

Hvilke utgifter kan kommunene søke om å får kompensert?

Utgiftene som kommunene kan søke om å få kompensert, gjelder utgifter til lovpålagte tjenester, hovedsakelig innenfor helse- og barnevernsområdet. Utgifter til skolesektoren holdes utenfor, siden Kunnskapsdepartementet har egne tilskuddsordninger til dette. Vi viser i den forbindelse til tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold, for mer informasjon:Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge | Statsforvalteren i Trøndelag

Det er faktiske dokumenterte utgifter knyttet til flyktninger som er registrert med opphold i kommunen, som går vesentlig utover det UDIs tilskudd til vertskommuner for asylmottak, inkludert tilskudd til alternativ mottaksplass (AMOT), eller andre statlige tilskudd, som dekkes av ordningen.

Det gis ikke skjønnsmidler basert på anslag.

KDD og JD foretar den endelige tildelingen av midlene på grunnlag av blant annet tilrådningen fra statsforvalterne. Det legges opp til at midlene utbetales i desember 2022.

Departementet gjør oppmerksom på at ordningen er en toppfinansiering som kommer i tillegg til det ordinære vertskommunetilskuddet, og at kommunene ikke kan forvente å få kompensert sine utgifter krone for krone.

Søknadsfrist:
20. oktober 2022 23.59
Målgruppe:
Vertskommuner for mottak
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner som er vertskommuner for mottak