Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
1. juni 2022 23.59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

NB: Kompensasjonsordningen er forlenget t.o.m 31.03.2022. Praksiskompensasjonen for 2022  er satt til kr 10 313 per fraværsdag per fastlege.

Søknadsfrist for fravær i perioden 010122 til og med 31.03.2022 er utvidet til 01.06.2022. Ordningen gjelder ikke for fravær etter denne perioden.

Stortinget har nasjonalt bevilget midler for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger, som får fravær grunnet karantene. Tiltaket er utvidet til å gjelde t.o.m. 31.03.2022, og tilskuddsordningen er delegert til Statsforvalteren.

Publisert 24.08.2020

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlegene er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendig næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 10 313 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Praktisk informasjon

  • Kommunene oppfordres til å søke løpende. Ordningen gjelder frem til 01.04.2022. Det betyr at det er fastlegenes sykefravær t.o.m 31.03.2022 som blir kompensert.

  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.

  • Krav til søknadens innhold og tildelingskriterier står under pkt. 3 og 4 i tilskuddsregelverket som ligger i fanen til høyre.

  • Søknaden sendes til sftlpost@statsforvalteren.no

Søknadsfrist:
1. juni 2022 23.59
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner