Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.59

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 07.02.2022

MERK: Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet, søknad og rapportering sendes dit. Når søknadene er ferdig behandlet tentativ slutten av april, sendes et vedtaksbrev.

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.59