Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.59

Tilskuddsordningen er etablert for styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. 

Publisert 07.02.2022

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

MERK: Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet, søknad og rapportering sendes dit. Når søknadene er ferdig behandlet tentativ slutten av april, sendes et vedtaksbrev.

Søknadsfrist:
31. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.59