Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2022

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helse og omsorgsavdelingen v/ Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23.00

Målet med denne tilskuddsordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Publisert 26.01.2022

Rapportering

  • Rapporteringsskjema som skal brukes i 2022 for rapportering av tilskudd tildelt i 2021 finner dere på høyre side her under fanen "dokumenter". 

  • Rapporteringen må gjøres av tilskuddsmottaker, samlet for hele tilskuddet som kommunen/bydelen/etaten har mottatt.

  • Vi minner om at for de av dere som har fått tildelt midler til tilskuddsordningen "Nasjonalt velferdsteknologiprogram - innføring av velferdsteknologiske løsninger" så skal dette rapporteres på i samme rapporteringsskjema.

Søknad

  • Tilskuddsregeleverk og søknadsskjema som skal brukes i 2022 er publisert i fanen til høyre. 
  • Kommunene må sende inn en samlet søknad, med en kontaktperson per kommune/bydel/etat. Det er ikke tillatt å sende inn samlet flere "delsøknader".

 

Søknader og rapportering sendes elektronisk til vårt postmottak: sftlpost@statsforvalteren.no 
Vi understreker at dette ikke skal sendes direkte til kontaktpersonene.

Søknadsfrist:
1. mars 2022 23.59
Målgruppe:
Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
Ansvarlig:
Helse og omsorgsavdelingen v/ Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23.00