Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Kommunalt rusarbeid
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
15. februar 2022 23.59

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som mottok tilskudd i 2021 kan søke tilskudd til videreføring av stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4.

Publisert 21.01.2022

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som mottok tilskudd i 2021 kan søke tilskudd til videreføring av stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er ikke anledning til å sende nye søknader gjeldende fra 2022.

Søknads- og rapporteringsfrist for kommunene til SF: 15. februar 2022

Se lenke til høyra ved behov for teknisk bistand.

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23.59
Målgruppe:
Kommunalt rusarbeid
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
15. februar 2022 23.59