Mobilisering mot ensomhet

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Helsedirektoratet  tildeler tilskudd for Mobilisering mot ensomhet. Søknadsfrist 01.02.22

 

Publisert 07.01.2022

Hensikten er å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet. Frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører vil sammen eller hver for seg kunne iverksette tiltak. Tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene.

Mere informasjon og søknadsportal finner du her: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00