Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist:
31. januar 2022 23.00
Målgruppe:
Helsestasjon og skolehelsetjenestenesten
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Helsedirektoratet utlyser tilksudd til styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Kommuner som ikke allerede har innvilget treårig tilskudd for perioden 2021-2023 kan søke om tilskudd.

 

Publisert 07.01.2022

Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
• Helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkluderer svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon, helsestasjons- og skolehelsetjenester for barn og ungdom 0-20 år. Tilskuddordningen omfatter også helsestasjon for ungdom.
• Styrking forstås som økt kapasitet og tilgjengelighet for målgruppen.
• Utvikling forstås som økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Nasjonale faglig retningslinjer for barselomsorgen og Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Mere informasjon og søkerportal finner du på Helsedirektoratet sine sider: Helsedirektoratet

 

Søknadsfrist:
31. januar 2022 23.00
Målgruppe:
Helsestasjon og skolehelsetjenestenesten
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Helsedirektoratet