Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner Fylkeskommuner Interkommunale selskaper Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2023

Helsedirektoratet lyser ut aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

 

Publisert 07.01.2022

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser

Dere finner mere informasjon og søknadssportal på Helsedirektoratet sine sider

Helsedirektoratet 

Søknadsfrist:
15. januar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner Fylkeskommuner Interkommunale selskaper Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
Rapporteringsfrist:
1. april 2023

Kontaktpersoner

Helsedirektoratet