Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Søknadsfrist:
10. desember 2021 23.59
Målgruppe:
Statlige aktører, kommuner og kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, og private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag

Nå kan det søkes om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn eller i forurenset sjøbunn.

Publisert 16.09.2021

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i bunn i sjø og ferskvann som er forurenset med miljøgifter. Miljødirektoratet tildeler midlene over statsbudsjettets kapittel 1420 post 39, 69 og 79.

Prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn ved vurdering av tildelingen. Så langt det er rimelig, vil pålegg etter forurensningsloven brukes som et middel for å sikre opprydding i forurenset vann, grunn og sjøbunn. I noen tilfeller kan det være aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av kostnadene til undersøkelser, opprydding eller andre tiltak.

Utfyllende opplysninger om hva det kan søkes om midler til, tildelingskriterier og hvem som kan søke  finner du på hjemmesiden til Miljødirektoratet https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/OppryddingstiltakForurensetGrunnSjobunnSkjema/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=73

Nytt av året er at det skal søkes digitalt via Miljødirektoratet sitt elektronisk søknadssenter (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/) og ikke via brevpost eller e-post som tidligere.

Spørsmål og hjelp
Spørsmål om søknaden kan sendes til oppryddingstiltak@miljodir.no

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Søknadsfrist:
10. desember 2021 23.59
Målgruppe:
Statlige aktører, kommuner og kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, og private virksomheter og privatpersoner som har utgifter i forbindelse med opprydding i forurenset grunn og bunn i ferskvann og sjø
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag