Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist:
20. juni 2021 23.59
Målgruppe:
Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene

Det er i revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslått å bevilget 150 millioner kroner i ekstra tilskudd

Publisert 26.05.2021

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Statsforvalterne skal forvalte ordningen, og at ordningen bør ses i sammenheng med bl.a. ordningene på kap. 765, post 60 og 62, og den midlertidige tilskuddsordningen til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/midlertidig-styrking-av-eksisterende-behandlingstilbudinnen-psykisk-helse-og-rusarbeid

Formålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid under pandemien.
Ordningen bør ses i sammenheng med den midlertidige tilskuddsordningen 
Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer og andre tilskuddsordninger på kap. 765, post 60 og 62.

Søknadsfrist:
20. juni 2021 23.59
Målgruppe:
Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommunene