Tiltakspakke sårbare eldre 2021

Søknadsfrist:
8. april 2021 18.00
Målgruppe:
Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndleag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. juli 2021

Ny informasjon til tilskuddsmottakere 29.11.2021: 

Helsedirektoratet informerer nå om at det vil være mulig å søke om overføring av midler på tiltakspakke sårbare eldre bevilget i 2021 til 2022.

Det vil kun gjelde for planlagte tiltak som det ble for kort tid til å gjennomføre i 2021.

Statsforvalteren vil behandle søknadene skjønnsmessig på samme måte som ved overføringer av andre tilskudd.

Dette gjelder spesifikt de to ordningene:

  • Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)
  • Aktivitetstilbud og besøksverter (tiltakspakke for sårbare eldre)

Eventuell søknad om overføring sendes til sftlpost@statsforvalteren.no              

Har dere spørsmål ta kontakt med: tofla@statsforvalteren.no

 

Publisert 19.02.2021

I forbindelse med forhandlinger og enighet om statsbudsjettet 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble det bevilget ytterligere tilsammen 245 millioner til tiltak knyttet til sårbare eldre. Omkring 20 millioner er til fordeling i Trøndelag. Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og for mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Helsedirektoratet har besluttet at deler av tilskuddsforvaltningen skal delegeres til statsforvalterne. Dette gjelder tilskuddsordningen: 

  • Kap 0761 post 21 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (hjemmeboende)
  • Kap 0761 post 68 Aktivitetstilbud og besøksverter. (sykehjem/omsorgsbolig)

Send søknad Aktivitetstiltak for hjemmeboende

Søknad Aktivitetstilbud og besøksvert

Regelverk Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Regelverk Aktivitetstilbud og besøksvert

Søknadsfrist:
8. april 2021 18.00
Målgruppe:
Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndleag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. juli 2021