Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tiltakspakke sårbare eldre 2021

Søknadsfrist:
8. april 2021 18.00
Målgruppe:
Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndleag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. juli 2021

I forbindelse med forhandlinger og enighet om statsbudsjettet 2021 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble det bevilget ytterligere tilsammen 245 millioner til tiltak knyttet til sårbare eldre. Omkring 20 millioner er til fordeling i Trøndelag.

Publisert 19.02.2021

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og for mange eldre har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Helsedirektoratet har besluttet at deler av tilskuddsforvaltningen skal delegeres til statsforvalterne. Dette gjelder tilskuddsordningen: 

  • Kap 0761 post 21 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (hjemmeboende)
  • Kap 0761 post 68 Aktivitetstilbud og besøksverter. (sykehjem/omsorgsbolig)

Send søknad Aktivitetstiltak for hjemmeboende

Søknad Aktivitetstilbud og besøksvert

Regelverk Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Regelverk Aktivitetstilbud og besøksvert

Søknadsfrist:
8. april 2021 18.00
Målgruppe:
Seniorer og eldre på sykehjem, omsorgsbolig eller som bor i eget hjem.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndleag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. juli 2021