Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Søknadsfrist:
1. april 2021 23.00
Målgruppe:
Målgruppe: endelig målgruppe (sluttbruker) for ordningen er pårørende uavhengig av pasientens/brukerens alder og årsaken til omsorgsbehovet.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.00

Tilskuddsordning "Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver" Søknadsfrist 01.april 2021

Publisert 07.03.2021

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Målet med tilskuddsordningen er å utvikle kommunale modeller som bidrar til:

  • å styrke kvaliteten på tjenestene til pasienter/brukere gjennom systematisk samarbeid med pårørende
  • å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver, forbedre deres situasjon og bidra til å forebygge at de utvikler egne helseplager år helseproblemer
  • at barn og unge som pårørende og etterlatte til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging 

Prosjekter som vil bli prioritert i 2021:

A: Prosjekter der målet er å utvikle et spekter av veilednings- og avlastningstjenester til pårørende med utgangspunkt i pårørendes behov. Det forutsettes at:

  • de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert bestillerkontoret, tildelingskontoret eller andre som tildeler tjenester har en sentral rolle i prosjektet
  • alle pårørende med krevende omsorgsoppgaver inkluderes som sluttbrukere, uavhengig av pasient/brukers alder og årsaken til omsorgsbehovet

B: Prosjekter der målet er å utvikle rutiner og system for kartlegging og oppfølging av barn og unge som pårørende til foreldre og søsken. Det forutsettes at:

  • de kommunale helse- og omsorgstjenestene inkludert bestillerkontoret, tildelingskontoret eller andre som tildeler tjenester har en sentral rolle i prosjektet 
  • prosjektet inkluderer samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene, frivillige organisasjoner, barnehage/skole, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt. 
  • alle barn og unge som pårørende eller til foreldre og søsken inkluderes, uavhengig av pasientens alder og diagnose

Søknadsinformasjon finner du på sidene til Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
1. april 2021 23.00
Målgruppe:
Målgruppe: endelig målgruppe (sluttbruker) for ordningen er pårørende uavhengig av pasientens/brukerens alder og årsaken til omsorgsbehovet.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.00