Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Helsedirektortatet
Hvem kan søke:
Kommuner

Tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift. Søknadsfrist 01.03.2021

Publisert 02.02.2021

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Dette skjer ved å videreføre tilegnet kunnskap og erfaring fra trygghets- og mestringsoppdraget, og en tydelig organisering av sentrale roller og ansvarsområder.

Mer informasjon, regelverk og søknadsskjema finner du i vedlagte lenke til Helsedirektoratet.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
1. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Helsedirektortatet
Hvem kan søke:
Kommuner