Tilskudd til sommerskole 2021

Søknadsfrist:
19. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Elever i grunnskolen
Ansvarlig:
Utdanningsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Regjeringen har satt av 500 mill som skal bidra til at kommunenen kan opprette nye sommerskoletilbud, eller utvide eksisterende tilbud, slik at elever i grunnskolen får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021.

Publisert 10.03.2021

Kommunene kan nå søke om tilskudd. Det er kort søknadsfrist; 19. mars 2021.

Du finner mer informasjon om ordningen samt lenke til enkelt søknadsskjema på Udir.no. Se lenke i menyen til høyre.

Søknadsfrist:
19. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Elever i grunnskolen
Ansvarlig:
Utdanningsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner