Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Søknadsfrist:
15. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner, bedrifter
Rapporteringsfrist:
1. april 2021 23.00

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere. 

Publisert 22.02.2021

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal rettes mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur.

Søknadsfrist 15.03.2021

Søknadsfrist:
15. mars 2021 23.00
Målgruppe:
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, frivillige og ideelle organisasjoner, bedrifter
Rapporteringsfrist:
1. april 2021 23.00