Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell i kommunen. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddet skal bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organsisasjoner om kompetansehevende tiltak, og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

 

Publisert 03.02.2021

Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og Statsforvalteren.

Praktisk informasjon

  • Søknads og rapporteringsfrist er 1. mars 2021.
  • En viktig endring knyttet til nye kriterier for å bli prioritert innenfor tilskuddsordningen, er at de kommunene som har beskrevet en planprosess, eller utarbeidet og vedtatt en plan for gjennomføringen av eldrereformen Leve hele livet vil bli prioritert. Utover dette er det ingen vesentlige endringer i regelverket og tildelingskriteriene.
  • Kommuner som søker i Trøndelag og Møre og Romsdal sender søknaden til sftlpost@statsforvalteren.no  uten kopi til saksbehandler.
  • Rapporteringsskjema for tilskudd tildelt i 2020 oversendes til samme epost-adresse som over.
  • Skjema for søknad og rapportering er lagret i fanen til høyre under "dokument"
  • Lenke til regelverk og øvrig informasjon om tilskuddsordningen er lagret i fanen til høyre under "lenker" og "dokumenter".

Kontaktpersoner for råd og veiledning

Kompetansesenter for lindrende behandling Midt Norge:

Laila Skjelvan, tlf. 72 82 58 36, mob. 99 70 92 34, epost. laila.skjelvan@stolav.no

 

Statsforvalteren i Trøndelag:

Rådgiver Tone Flaten, tlf. 74 16 84 36, epost. tofla@statsforvalteren.no

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester kan også være behjelpelig med råd og veiledning.

Søknadsfrist:
1. mars 2021
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell i kommunen. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt, og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022