Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021

Søknadsfrist:
1. februar 2021 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2021.

Publisert 23.12.2020

Utlysningen gjelder både for søknader om videreføring og ved første gangs søknad. Søknadene må være undertegnet på kommunedirektør/rådmannsnivå.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Overordnede mål for ordningen er:

  • Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Økt kvalitet på tjenestene

Fristen for NAV-kontoret å søke om tilskuddet er 1. februar 2021.

Fullstendig utlysning, regelverk og søknadsskjema på ordningen finner du her.

Søknadene sendes til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

eller: sftlpost@statsforvalteren.no

Ved spørsmål, ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag ved kontaktpersonene.

Søknadsfrist:
1. februar 2021 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag