Tilskuddsmidler til opprydding i marin forsøpling

Søknadsfrist:
21. januar 2021
Målgruppe:
Organisasjoner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke er 20. januar 2021.

Publisert 11.01.2021

Fra i år er det krav om at alle prosjekter som ønsker å rydde i verneområder i forbindelse med søknadsprosessen må ta kontakt med forvaltningsmyndighet for verneområdet. Dette skal sikre at ansvarlig forvaltningsmyndighet blir kjent med planene om opprydding.

Rydding av marint avfall i verneområder er ønsket, men i verneområder kan det være forhold som gjør at aktivitet bør unngås i spesielle områder og/eller til bestemte tidspunkter. En tidlig kontakt mellom søker og forvaltningsmyndighet vurderes derfor som hensiktsmessig både for vurdering av søknader og for gjennomføring av de prosjektene som får innvilget støtte.

Søkere som planlegger å rydde i ett eller flere verneområder, vil i søknadsskjemaet bli bedt om å legge ved navn og kontaktinformasjon til kontaktperson hos forvaltningsmyndigheten. En skriftlig avklaring/tilbakemelding kan også legges ved som dokumentasjon på at det er opprettet dialog mellom søker og forvaltningsmyndighet. Søkere som har behov for en avklaring omring rydding i verneområder vil henvende seg til ansvarlig forvaltningsmyndighet om dette. Dere må derfor påregne at det kan komme noen henvendelser om dette i ukene som kommer.

Har dere spørsmål om tilskuddsordningen eller de nye føringene kan de sendes til tilskuddmf@miljodir.no.

Mer informasjon om utlysningen finnes på Miljødirektoratet.no

Klikk her for søknadsskjema i Elektronisk søknadssenter.

Søknadsfrist:
21. januar 2021
Målgruppe:
Organisasjoner
Ansvarlig:
Miljødirektoratet