Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.59
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner i Trøndelag

Helsedirektoratet har kunngjort en tilskuddsordning om modellutvikling av hospiteringsordninger mellom kommuner og helseforetak.

Publisert 27.10.2020

Fylkesmannen vil med dette spre informasjon om ordningen og oppfordrer trønderske kommuner om å søke på dette tilskuddet.

Merk at søknadsfristen er 15. november.

Prosjektperioden er satt fram til sommeren 2021 og tildelte midler kan overføres til neste år (etter søknad).

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/hospitering-mellom-spesialisthelsetjenesten-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenester

Søknadsfrist:
15. november 2020 23.59
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner i Trøndelag